Laboratoriet på Jessheim

Laboratoriet på Jessheim

Laboratoriet vårt på Jessheim åpnet i 2017 og utfører ulike analyser på tilslag for interne og eksterne kunder. Se informasjon nedenfor, eller ta kontakt med oss.

Telefon: 988 98 733
E-post: eivind.herseth@veidekke.no

 

Vi utfører tester i henhold til:
NS-EN 13242
NS-EN 13043
NS-EN 12620
NS-EN 13450
N200

 

Laboratoriet på Jessheim

Laboratoriet på Jessheim


Siktekurve

Vi utfører både tørr og våt siktekurve med standardiserte siktesatser.

Siktekurve

Siktekurve


Flisighetsindeks

Formålet er å bestemme materialets flisighetsindeks ved hjelp av sikting over stavsikter. Testen beskriver materialets kornform.

Flisighetsindeks

Flisighetsindeks


Kulemølle

Testen simulerer slitasjen som tilslaget utsettes for i et asfaltdekke som er trafikkert med piggdekk.

Kulemølle

Kulemølle

Los Angeles

Testen går ut på å bestemme materialets motstandsevne mot nedknusing.

Los Angeles

Los Angeles

Micro-Deval

Testen benyttes for å få vite materialets abrasjons-egenskaper.

Micro-Deval

Micro-Deval

Densitet

Vi utfører densitet-testing med glass og stålpyknometer.

Densitet

Densitet

Slam og Humus

Metode for mengdebestemmelse av oppslembare stoffer i tilslag som naturgrus og fingrusfraksjoner. Mengden bestemmes ved å riste en kjent mengde sand i vann eller natronlut i en målesylinder og hensette målesylinderen for sedimentering.

Slam og Humus

Slam og Humus

 

Laboratorieknusing

Vi har egen laboratorieknuser for nedknusing av stein som skal benyttes til de ulike analysene vi utfører.

Laboratorieknusing

Laboratorieknusing
 

Ta gjerne kontakt med laboratoriet vårt:

Gardermoen Allé 246, 2067 Jessheim

Telefon: +47 988 98 733
E-post: eivind.herseth@veidekke.no