Tips og råd: pukk, grus, subbus eller singel

Tips og råd: pukk, grus, subbus eller singel

Trenger du råd eller hjelp til hvilken steintype du trenger? Les mer her eller ta kontakt med oss!

Her kommer du rett til kontaktskjema for henvendelser om ditt prosjekt.

Masseberegning

Slik beregner du behovet ditt:

Lengde*bredde*tykkelse = m3

1m3 = 1,5 tonn


Eksempel:

Lengde 5 m* bredde 3 m* tykkelse 0,1 m (10cm = 0,1m) = 1,5 m3

1,5 m3 = 1,5*1,5 = 2,25 tonn

 

Mål

Fraksjonene er oppgitt i millimetermål. Det betyr at produktet 8/11 i hovedsak består av korn fra 8 til 11 millimeter.

Grusvei

Det som ofte gjør at en grusvei må vedlikeholdes er skade påført av nedbør i form av vann. Det er derfor viktig at en grusvei har avrenning mot en av sidene (tverrfall) eller begge sidene (takfall). Grøfter er også avgjørende slik at det ikke står vann i veikroppen, men blir ført bort. Vi anbefaler knuste materialer til opprusting og vedlikehold av grusvei.

Materialer til vedlikehold av grusvei er subbus-fraksjoner som 0/16 – 0/22 – 0/32.

På private veier med lite trafikk kan man stort sett fylle slaghull. På veier med mer trafikk og bratte stigninger kan det være en fordel med traktor og skrape eller veihøvel. Da kommer man lengre ned i veikroppen og får blandet opp massene på nytt. Deretter legges det på ca. 5 - 10 cm med subbus som komprimeres med egnet utstyr.

Grus til grusvei. Avbildet fraksjon 0-22

Fraksjon 0/22

Belegningsstein

Underlaget må bestå av drenerende fraksjoner som 16/22 eller 8/63. Belegningssteinene legges i 0/4 eller 0/8 subbus. Det anbefales en geotekstilduk mellom bærelag og avretningslag for å hindre at fraksjoner blander seg og for å hindre ugress fra å etablere seg i fremtiden. Det er viktig med godt fall på området som skal steinlegges, helst 2 % (2 cm pr. meter). Dette må man tenke på helt fra man fjerner eksisterende masse og starter på bærelaget.

Fraksjon 0-4, subbus

Fraksjon 0/4, subbus som steinen legges på

Fraksjon 16-22, til drenering

Fraksjon 16/22, til drenering

Gårdsplass

Vi anbefaler 8/11 eller 11/16 i gårdsplass. Oppbygning under disse fraksjonene må bestå av drenerende og bærende materialer, som f.eks. 22/63. Det er viktig med geotekstilduk for å hindre ugress. Selv med disse drenerende massene anbefales det fall vekk fra bygninger og inngang, dette bør være minst 1,5 % (1,5 cm pr meter).

Fraksjon 8-11

Fraksjon 8/11, som topplag

Fraksjon 22-63

Fraksjon 22/63, til drenering av grusvei

Drenering av bygninger

Til drenering rundt bygninger og fundament anbefaler vi fraksjoner som 11/16, 16/22 eller 16/32.

Fraksjon 11-16 til drenering av bygninger

Fraksjon 11/16, til drenering av bygninger

Her kommer du rett til kontaktskjema for henvendelser om ditt prosjekt.