Lavtemperaturasfalt (LTA)

Et miljøvennlig alternativ er nå blitt standardprodukt.


Lavtemperaturasfalt (LTA) er en prosess for produksjon av asfalt med betydelig reduksjon av temperatur. Prosessen er utviklet av Veidekke og Shell Bitumen for 20 år siden, da med navnet WAM Foam, men er først de siste årene tatt i bruk av offentlige byggherrer.

Ta kontakt med oss for en prisforespørsel her.

Lavtemperaturasfalt er et miljøvennlig produkt med like god kvalitet som ved vanlig asfaltproduksjon, og bidrar til å nå FNs togradersmål. Produksjonsprosessen reduserer energiforbruk og utslipp av CO2 betydelig, og har som verdens første metode for temperatursenking av asfaltproduksjon initiert en global asfaltbransje til å utvikle og ta i bruk ressurs- og miljøvennlige metoder for asfaltproduksjon. Veidekke produserer nå LTA som standardmasse, og har et mål om at 40 % av all produksjon skal være LTA i 2020. Det er et mål vi ligger godt an til å klare, og frem til 2030 skal det økes til nær 100% av all produksjon.

Temperaturreduksjon

Å redusere produksjonstemperatur for asfalt har store fordeler. Det gir mindre energiforbruk et bedre arbeidsmiljø for alle involverte. CO2-utslippene reduseres fordi man bruker mindre gass ved oppvarming, og dampen fra bitumen halveres for hver 15 grader med redusert temperatur.

Laboratoriestudier

Alle egenskapskrav til asfalten gir dokumentert samme resultat som tradisjonell asfaltproduksjon.

Produksjon

LTA kan leveres fra alle asfaltfabrikker og leveres som standardmasse fra Veidekke. Produksjon kan ikke gjennomføres når temperaturen er under frysepunktet på vinteren.

Utlegging

LTA-produsert asfaltmasse har meget god bearbeidbarhet og gir gode resultater ved både maskin- og håndlegging.

- Egner seg godt for lang transport

- Komprimeringsgrad oppnås ved færre antall valsoverfarter

Fordeler lavtemperaturasfalt

  • Lavere produksjonstemperatur
  • Mindre energiforbruk
  • Mindre asfaltdamp
  • Bedre arbeidsmiljø
  • Redusert utslipp av støv og CO2
  • Mindre separasjon
  • Redusert aldring av bindemidlet
  • Samme kvalitet
  • Lengre levetid

Kvalitet - Lavtemperaturasfalt

Et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen og FAV (asfaltentreprenørenes forening) for lavtemperaturasfalt, prosjekt LTA 2011, ble gjennomført og dokumentert der det bekreftes at kvaliteten er lik for begge metodene. Arbeidsmiljø og ergonomi ble av myndighetene målt og dokumentert av STAMI. Konklusjonen var betydelig redusert avgass fra asfaltarbeider og at belastingene for utlegging var tilnærmet de samme som for tradisjonell asfaltlegging. Arbeidstilsynet i Norge, som delaktig i prosjektet, oppfordrer på bakgrunn av resultatene både myndigheter og entreprenører å ta i bruk LTAmetodene. Dokumenterte resultater fra Statens Vegvesen viser at kvaliteten og levetiden på asfaltdekket etter 8 års bruk er lik som ved tradisjonell asfaltproduksjon.

Nedlastbar PDF om Lavtemperaturasfalt