Olje, gass- og industrianlegg

Olje, gass- og industrianlegg

Veidekke har vært med på utviklingen innen olje og gass siden starten av næringen i Norge og vi har lang erfaring med bygging av industrianlegg for private og offentlige kunder.

Olje og gass

Vi har utført store betongkonstruksjoner som står i nordsjøen. Dette var i sin tid banebrytende konstruksjoner, der nye løsninger var med på å drive utviklingen for sikker drift i et svært harde klimatiske omgivelser.

Veidekke har også vært med på byggingen av de fleste terminalanleggene på land i Norge. Veidekke utfører grunn- og betongarbeider for prosessanlegg, samt bygninger og infrastruktur for å drifte anleggene på en sikker måte. Vår evne til å håndtere komplekse prosjekter i et internasjonalt prosjektmiljø med ufravikelig fokus på sikkerhet, har gjort oss til en foretrukket leverandør for olje- og gassnæringen. Disse prosjektene har også lært oss en kultur for sikkerhet som har forplantet seg i resten av Veidekkekulturen.

Eksempler på noen av prosjektene vi har utført innen olje-og gass segmentet:

Industrianlegg

Vi leverer alt fra produksjonslokaler og produksjonsanlegg til for eksempel steinknusing, smelteverk eller transformatorstasjoner. Disse prosjektene betegnes av tett samarbeid og involvering av kunden for å skape produksjonsanlegg som tilfredsstiller individuelle behov for effektiv produksjon. Industriprosjekter krever også ofte tett samarbeid med sideentreprenører for å koordinere leveranser av produksjonsteknisk utstyr, både med tanke på planlegging og kvalitetskrav. Veidekke har lang erfaring med å utføre komplekse prosjektprosesser for å innfri kundens forventninger til kvalitet og fremdrift.

Eksempel på industrianlegg vi utfører:

  • Smelteverk
  • Logistikksentraler
  • Transformatorstasjoner
  • Knuseverk
  • Produksjonslokaler

Vil du diskutere et prosjekt?

Roar Tverå

Kontraktsleder Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

roar.tvera@veidekke.no

Se våre prosjekter energi og industri