Vannkraft

Vannkraft

Vi gjennomfører alle typer prosjekter innen vannkraft. Det gjelder både bygging og rehabilitering, og vi kan bidra i alle prosjekter uavhengig av størrelse. Veidekke har historisk vært med å utvikle vannkraftverk i egenregi.

Dette er noe vi er stand til, takket være vår erfaring, vår prosjekteringskunnskap og evne til å sikre en god gjennomføring. Veidekke er en sentral aktør i Norges utvikling og bygging av vannkraftverk. Dette har vi vært i lang tid, og det kommer vi til å være videre.

Maskinpark og metodeutvikling

Vi disponerer en stor og moderne maskinpark og er tilstreber å være med i utvikling av nytt teknisk utstyr og metoder for å gjennomføre arbeidet. Vi har utstyr som gjør at vi kan drive på minimumskvadrat. Og vi kan drive lange tunneler og store kraftstasjoner i fjell. Veidekke har utviklet egen metode og utstyr for å sikkert kunne rømme opp loddsjakter.

Involvering i prosjektet

Vi har en stor stamme med fagarbeidere, både erfarne og unge. Vi legger stor vekt på å utvikle disse, mange allerede fra lærlingordning. Stor involvering av alle bidrar til en sikker gjennomføring av arbeidet, og at vi kan levere en riktig og god kvalitet.

Prosjektledelse og rådgivernettverk

Å utøve god prosjektledelse er sentralt i vår prosjektmodell. Vår blanding med erfarne og unge ledere, gjør at vi sikrer god gjennomføring, nytenkning og innovasjon. Vi har ofte vært med å utvikle prosjektene i tidligfase, noe vi kan gjøre med god prosjekteringsledelse og vårt gode kontaktnett blant rådgivere i Norge.

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no

Se våre kraftverkprosjekter