Grunnarbeid

Grunnarbeid

Veidekke er en landsdekkende grunnentreprenør med det utstyret som skal til for å løse alle typer grunnarbeider.

Maskinparken er oppdatert og variert i størrelse og type utstyr. Enheten er mobil og tar oppdrag over hele landet. Grad av mobilitet avhenger av prosjektets størrelse.

Enheten utfører alle typer oppdrag og har personell til å utføre:

  • Feltutbygging av boligfelt, leilighetsbygg, forretningsbygg inklusiv tekniske anlegg
  • Vann og avløpsanlegg generelt
  • Industri, både om- og utbyggingsoppdrag
  • Flyplass- og baneutbygginger
  • Utbygginger i forbindelse med olje- og gassprosjekter på landsiden
  • Generelle grunnarbeider for øvrige enheter i Veidekke

Vil du diskutere et prosjekt?

Ane Kari Vestre

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +21 05 50 00

ane-kari.vestre@veidekke.no

Se grunnarbeidsprosjekter