Veianlegg og bane

Veianlegg og bane

Veidekke har kunnskap og utstyr til bygging og fornyelse av alle type veianlegg og baneprosjekter.

Maskinparken er stor, moderne og variert med hensyn på størrelser og type utstyr. Vi kan tilby å løse oppdrag, enten på enhetspriskontrakt eller totalentreprise.

Eksempler på noen av prosjektene vi har utført innen veianlegg og bane siste tiden:

 

Eksempler på oppdrag vi kan tilby å løse:

  • Nybygging av alle type veier, gjerne i samarbeid med Veidekkes øvrige enheter
  • Utbedring for økning av sikkerhet
  • Generelt vedlikehold av veinettet inklusiv vintervedlikehold
  • Rassikring av veianlegg
  • Tunnel
  • Kulverter i ulik størrelse
Betongarbeider E18 Sky-Langangen
Betongarbeider E18 Sky-Langangen
Tunneldriving og masseflytting
Tunneldriving og masseflytting

Vil du diskutere et prosjekt?

Roar Tverå

Prosjektsjef Veidekke Entreprenør Anlegg

T: +47 21 05 50 00

roar.tvera@veidekke.no

Se samferdselsprosjekter