Tunnel og fjellanlegg

Tunnel og fjellanlegg

Vi gjennomfører alle typer tunnel- og fjellanlegg. Driving i tettbygde bystrøk, der krav til rystelser, innlekkasje av vann og støy er kritisk for prosjektgjennomføringen, krever unik kompetanse. Denne besitter vi.

Markedet for våre tjenester er hele landet, og vi kan mobilisere våre ressurser hvor det måtte være ønskelig. Vi leverer tunnel- og fjellanlegg fra utvikling til «nøkkelferdig» anlegg. Vi gjennomfører også rassikringstunneler, hvor vi kan bruke vår kompetanse i totalentreprise.

Nybygg eller rehabilitering

Når et tunnelprosjekt skal realiseres, som sprengning, berginjeksjon, lasting, rensk, sikring, vann og frostsikring og andre etterarbeider, tilbyr vi alle arbeider. Vi utfører også kompliserte betongarbeider i fjellrom. Prosjektene kan være nybygg eller rehabilitering. Vi har kompetanse og utstyr til å sprenge tunneler med minimumstverrsnitt, i tillegg til sjakter.

Typiske fjellanlegg og tunneler vi gjennomfører ofte er for vei, jernbane, t-bane, kraftverk, vann og avløp, renseanlegg og parkeringshaller. Vi kan også tilby løsninger med alle typer haller i fjell som for eksempel til lagring av olje- og gass, deponering av spesialavfall eller for haller for idretts- og kulturanlegg.

Maskinpark og metodeutvikling

Vi disponerer en stor og moderne maskinpark og søker bestandig etter gode løsninger i utvikling av nytt teknisk utstyr og metoder for å gjennomføre arbeidet. I Veidekke har vi alle typer maskiner for å kunne gjennomføre alle byggetekniske arbeider ved fjellanlegg og tunnel.

Involvering i prosjektet

Vi har en stor stamme med fagarbeidere, både erfarne og unge og vi legger stor vekt på å utvikle disse, mange allerede fra lærlingordning. I våre prosjekter blir alle deltakere involvert. Dette bidrar til en sikker gjennomføring av arbeidet, og at vi kan levere en riktig og god kvalitet.

Prosjektledelse og rådgivernettverk

Å utøve god prosjektledelse er sentralt i vår prosjektmodell. Vår blanding med erfarne og unge ledere, gjør at vi sikrer god gjennomføring, nytenkning og innovasjon. Vi har ofte vært med å utvikle prosjektene i tidligfase, noe vi kan gjøre med god prosjekteringsledelse og vårt gode kontaktnett blant rådgivere i Norge. Dette gjør oss i stand til å gjennomføre alle entrepriseformer, også totalentrepriser.

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no

Se tunnel- og fjellanlegg i hele landet