Fundamentering

Fundamentering

Forskjellige oppdrag krever forskjellig tilnærming og ofte forskjellige produkter. Kynningsrud Fundamentering AS leverer komplette pele- og spuntarbeider med tilhørende avstivning, enten du vil ha peler av tre, stål eller betong, fjell- og løsmassestag eller dypkomprimering.

Vi hjelper deg med de aller fleste fundamenteringsbehovene du har på byggeplassen, men vi jobber aller best når vi får komme tidlig inn i prosjektet og finne løsningene sammen. Vi hjelper til med å vurdere hva behovet for fundamentering er, og jobber gjerne som rådgivere fra planleggingsfasen til fundamenteringen er fullført.

Kynningsrud Fundamentering AS er ledende totalleverandør innen pele- og spuntarbeider i Norge. Vårt arbeidsområde er Skandinavia. Vi bidrar med fundamentering for alt fra eneboliger til store, komplekse prosjekter som f.eks. Operaen i Bjørvika.

Kynningsrud Fundamentering har en moderne og fleksibel maskinpark som setter oss i stand til å løse alle typer oppdrag innen peling og fundamentering.

Våre styrker:

  • Dyktige og fleksible medarbeidere med lang erfaring i bransjen.
  • Moderne maskiner og utstyr for dagens krav til sikkerhet og fleksibilitet.
  • Store og fleksible flåteløsninger til et hvert oppdrag på sjø.
  • Stort spunt- og stållager
  • Eget stålverksted for produksjon av utstyr og detaljer.

Ta kontakt med oss for å finne ut hvilke fundamenteringsløsninger som dekker dine behov på en best mulig måte.

Veidekke Entreprenør AS er hovedeier av av Kynningsrud Fundamentering AS. Kynningsrud Fundamentering er også en del av Kynningsrudgruppen, les mer på www.kynningsrud.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Erling Omre

Daglig leder Kynningsrud Fundamentering AS

T: +47 905 40 869

erling.omre@kynningsrud.no