Bergboring

Bergboring

Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring. Vårt allsidige utstyr med borerigger fra 2.5-75 tonn med senk- og tophammerrigger kan løse de fleste oppdrag.

For transport har vi nødvendige lastebiler spesialbygd for boreriggene og kranbiler til håndtering/ montering av brønnutstyr, peler og stag.

Vi har også diverse utstyr som: injeksjonspumper, dykkpumper, trykkgivere og akustisk nivåmåler med datalogger samt inklinometer for måling av borehullsforløp.

De siste årene har vi, sammen med Kynningsrud fundamentering, utviklet boremetoder og løsninger som for norske grunn- og markedsforhold er banebrytende. Kundene har vist oss stor tillit ved å ha tro på våre alternativer. Prosjekter som Møllenbergtunnelen i Trondheim og DnB Barcode i Bjørvika, er spesielle i så henseende.

Selskapet har 40 ansatte og 16 borerigger med tilhørende utstyr og er ledende innen sine fagfelt.

Les mer på http://www.bergboring.no/

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Geir Veslegard

Daglig leder Hallingdal Bergboring AS

M: +47 909 74 752

geir@bergboring.no