Bergboring

Bergboring

Båsum boring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring.

Båsum boring leverer store og små anlegg for:

  • Vannbrønner/vannforsyningsanlegg
  • Energiboring/komplette energilagre i fjell
  • Termisk responstest/energiberegning
  • Fundamentering/stålkjernepeler/mofixfundamenter
  • Gjennomboring/mikrotunnelling for VA ledninger (NoDig)
  • Utblokking/rehabilitering, utskifting av rør uten graving. (NoDig )
  • Montasje av komplette energianlegg/røranlegg med kjøleveske frem til teknisk rom.

Les mer på https://basum.no/

Vil du diskutere et prosjekt?

Trond Båsum

Daglig leder Båsum Boring AS

M: +47 913 75 100

trond@basum.no