Eiendomsutvikling

Eiendomsutvikling

Vi er blant landets største eiendomsutviklere. Vi kjøper tomter og utviklingseiendommer for utbygging av boliger og i noen grad næring. Dette gjør vi både i egenregi og i partnerskap med andre.

Har du et tomteområde du ønsker å selge eller søker samarbeidspartnere til å utvikle, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt nederst på denne siden.

Vår virksomhet er i hovedsak knyttet til blokkbebyggelse og rekkehus, men vi har også god erfaring og kompetanse i å utvikle større næringseiendommer.

På våre boligsider veidekkebolig.no finnes oversikt over våre kommende boligprosjekter og boliger til salgs.

Geografisk er aktiviteten primært konsentrert i og rundt de største byene. Gjennom hele prosessen, fra tomteakkvisisjon og prosjektutviklingsfasen frem til ferdigstillelse, er det et tett samarbeid mellom eiendomsvirksomheten og entreprenørvirksomhet. Dette sikrer en trygg gjennomføring og kostnadseffektivitet i alle ledd.

Vår eiendomsvirksomhet
Vår eiendomsvirksomhet
Kontakt våre enheter