Anlegg

Anlegg

Veidekke gjennomfører alle typer anleggsprosjekter, herunder vei, bane fjellanlegg, kraftverk og industriprosjekter.

Vår anleggsvirksomhet gjennomfører prosjekter innen alle typer kontraktsmodeller, fra under- og delentrepriser til totalentrepriser.

Tunnel og fjellanlegg

Vi gjennomfører alle typer tunnel- og fjellanlegg. Driving i tettbygde bystrøk, der krav til rystelser, innlekkasje av vann og støy er kritisk for prosjektgjennomføringen, krever unik kompetanse - denne besitter vi! Mer om tunnel og fjellanlegg.

Veianlegg og bane

Veidekke har kunnskap og utstyr til bygging og fornyelse av alle type veianlegg og baneprosjekter. Mer om veianlegg og bane.

Vindkraft

I de vindkraftprosjektene vi har levert, har tidlig samarbeid og involvering av alle parter vært grunnoppskriften til de gode resultatene. Mer om vindkraft.

Vannkraft

Vi gjennomfører alle typer prosjekter innen vannkraft. Det gjelder både bygging og rehabilitering, og vi kan bidra i alle prosjekter uavhengig av størrelse. Veidekke har historisk vært med å utvikle vannkraftverk i egenregi. Mer om vannkraft.

Olje, gass- og industrianlegg

Veidekke har vært med på utviklingen innen olje og gass siden starten av næringen i Norge og vi har lang erfaring med bygging av industrianlegg for private og offentlige kunder.
Mer om olje, gass- og industrianlegg.

Baneteknikk

Veidekke Bane er en landsdekkende entreprenør innen fornyelse og vedlikehold på eksisterende jernbaner og sporveier. Vi har mobile ressurser og tar på oss oppdrag over hele landet.
Mer om baneteknikk.

Grunnarbeid

Veidekke er en landsdekkende grunnentreprenør med det utstyret som skal til for å løse alle typer grunnarbeider. Mer om grunnarbeid.

Riving og forurenset grunn

Vi har spisskompetanse på riving og håndtering av forurenset grunn, og har deponi og masse-hotell for gravemasser.
Mer om riving og forurenset grunn.

Fundamentering

Forskjellige oppdrag krever forskjellig tilnærming og ofte forskjellige produkter. Kynningsrud Fundamentering AS leverer komplette pele- og spuntarbeider med tilhørende avstivning, enten du vil ha peler av tre, stål eller betong, fjell- og løsmassestag eller dypkomprimering. Mer om fundamentering.

Bergboring

Båsum Boring og Hallingdal Bergboring har spisskompetanse på teknikk og lang erfaring innen fundamenterings- og brønnboring. Mer om bergboring.

Anleggsprosjekter