Nybygg

Nybygg

Veidekke Bygg gjennomfører alle typer byggeoppdrag. Oppdragene omfatter blant annet nybygg av boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg.

En betydelig andel av våre byggprosjekter er yrkesbygg som kontorer, forretningslokaler, hotell og kjøpesentre. En stor del av våre oppdrag er kunder som verdsetter et nært samarbeid i prosjektutviklingsfasen og som er flergangskunder med direkte forhandlede kontrakter.

Vi har befestet vår stilling som en av landets største boligbyggere og den største innen bygging av leiligheter i blokkbebyggelse. Boligprosjekter omfatter i denne sammenheng også prosjekter som er kombinerte bolig- og forretningsbygg.

Kontakt vår byggvirksomhet