Drift og veivedlikehold

Drift og veivedlikehold

Vi og våre samarbeidende underentreprenører jobber for å gjøre transport til en god opplevelse for deg. Hovedoppgavene er å få trafikken trygt og effektivt frem samt å ta vare på transportveiene og sikre ønsket levetid.

Nederst på denne siden finner du oversikt over hvor i landet vi utfører våre kontrakter.

Veidekke har flere kontrakter med drift og vedlikehold av store deler av riks- og fylkesveinettet samt flyplassarealer i Norge.

Oppdrag driftskontrakter

  • Rutinemessige driftsoppgaver
  • Mindre vedlikeholdsoppgaver
  • Inspeksjon og registrering
  • Beredskapsplanlegging og trafikkavvikling
  • Dokumentasjon
  • Rapportering til byggherre
  • Informasjon til publikum
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
'Se våre driftskontrakter