Drift og veivedlikehold

Drift og veivedlikehold

Drift og vedlikehold og samarbeidende underentreprenører jobber for å gjøre transport til en god opplevelse for bilistene. Hovedoppgavene er å få trafikken trygt og effektivt frem samt å ta vare på transportveiene og sikre ønsket levetid.

Veidekke drifter og vedlikeholder veier i hele Norge, og har hovedsakelig driftskontrakter med Statens Vegvesen som direkte kunde. I tillegg er det to OPS-kontrakter (offentlig-privat samarbeid) hvor Veidekke er utførende driftsentreprenør, og en kontrakt for Avinor på OSL Gardermoen. Her er pågående kontrakter:

Østlandet

 • 0702 Vestfold Syd (2019-2021)
 • 0605 Drammen (2020-2022)
 • 0404 Søndre Hedmarken (2015-2021)
 • 0407 Kongsvinger (2017-2021)

Midt-Norge

 • 9401 Trondheim (2020-2025)
 • 1701 Indre Namdal (2016-2021)
 • 1707 Steinkjer (2016-2021)
 • 5003 Fosen (2019-2026)
 • 5004 Ytre Namdal (2019-2024)

Vestlandet

 • 1502 Indre Sunnmøre (2020-2025)
 • 1505 Indre Nordmøre (2015-2023)
 • 1406 HAFS (2017-2022)
 • 1504 Ytre Romsdal (2018-2023)
 • 1503 Indre Romsdal (2018-2023)
 • 1404 Ytre Sunnfjord (2018-2023)

Nord-Norge

 • 1805 Sør-Salten (2020-2025)
 • 1909 Hinnøy (2015-2021)
 • 1810-05 Brøytestikk Vesterålen (2015-2021)

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

 • OPS Kvinesdal (2006-2031)
 • OPS Agder (2014-2024)

Andre kontrakter

 • OSL Gardermoen (2019-2020)

Vil du diskutere et prosjekt?

Kjell Otto Bragstad

Direktør Drift og vedlikehold

M: +47 977 47 097

kjell-otto.bragstad@veidekke.no