Drift og veivedlikehold

Drift og veivedlikehold

Vi og våre samarbeidende underentreprenører jobber for å gjøre transport til en god opplevelse for deg. Hovedoppgavene er å få trafikken trygt og effektivt frem samt å ta vare på transportveiene og sikre ønsket levetid.

Veidekke har flere kontrakter med drift og vedlikehold av store deler av riks- og fylkesveinettet samt flyplassarealer i Norge. Her er pågående kontrakter:

Østlandet

 • 0202 Romerike Vest (2013-2019)
 • 0702 Vestfold Syd (2014-2019)
 • 0604 Hallingdal (2014-2019)
 • 0605 Drammen (2015-2020)
 • 0404 Søndre Hedmarken (2015-2021)
 • 0407 Kongsvinger (2017-2022)

Midt-Norge

 • 1701 Indre Namdal (2016-2021)
 • 1707 Steinkjer (2016-2021)

Vestlandet

 • 1500 Ålesund (2014-2020)
 • 1502 Indre Sunnmøre (2014-2020)
 • 1505 Indre Nordmøre (2015-2023)
 • 1406 HAFS (2017-2022)
 • 1504 Ytre Romsdal (2018-2023)
 • 1503 Indre Romsdal (2018-2023)
 • 1404 Ytre Sunnfjord (2018-2023)

Nord-Norge

 • 1805 Sør-Salten (2014-2020)
 • 1909 Hinnøy (2015-2020)

Offentlig-privat samarbeid (OPS)

 • OPS Kvinesdal (2006-2031)
 • OPS Agder (2014-2024)

Andre kontrakter

 • OSL Gardermoen (2013-2019)

Vil du diskutere et prosjekt?

Martin Traeholt Holmqvist

Direktør, Drift og vedlikehold

M: +47 926 71 263

martin.holmqvist@veidekke.no