Asfalt

Asfalt

Det er lenge siden vi begynte å legge asfalt. I dag er vi landets ledende produsent av asfalt og våre kunder er stat, kommuner, private næringsaktører og privatkunder.

Skal du asfaltere?

Nederst på denne siden kan du sende oss en forespørsel dersom du ønsker et tilbud på et asfalteringsoppdrag fra oss.

På de største fabrikkene våre kan vi lage mer enn 150 tonn asfalt i timen, men det går helt fint an å bestille mindre enn det. Vi har asfaltfabrikker og virksomhet for asfaltutlegging spredt utover hele landet og leverer stort sett i hele Norge.

Sjekkliste og anbefalinger asfaltering privat grunn

Om du skal asfaltere gårdsplass, oppkjørsel, stikkvei eller lignende, har vi laget en sjekkliste og et sett av anbefalinger som kan være nyttig for deg.

Satsing på lavtemperaturasfalt

Asfalt består av naturmaterialer og kan gjenbrukes 100%. Vår satsing på produksjon av lavtemperaturasfalt, pellets- og LPG-fyring av fabrikkene og produksjon med gjenbruk reduserer CO2-utslippet og gir et godt arbeidsmiljø.

Slik jobber vi med asfalt:

  • Forespørsel fra kunde
  • Befaring og kalkulasjon
  • Tilbud
  • Planlegging
  • Forarbeider
  • Produksjon av asfalt
  • Transport av asfalt
  • Utlegging og valsing
Kvalitet for oss og våre kunder
Kvalitet for oss og våre kunder
Foto: Bjørn Vindvik. Asfaltering privat
Foto: Bjørn Vindvik. Asfaltering privat
Nattarbeid E6, time-lapse
Nattarbeid E6, time-lapse
'Her kan du sende oss en forespørsel i