Asfalt

Asfalt

Det er lenge siden vi begynte å legge asfalt. I dag er vi landets ledende produsent av asfalt og våre kunder er stat, kommuner, private næringsaktører og privatkunder.

Skal du asfaltere?

Nederst på denne siden kan du sende oss en forespørsel dersom du ønsker et tilbud på et asfalteringsoppdrag fra oss.

På de største fabrikkene våre kan vi lage mer enn 150 tonn asfalt i timen, men det går helt fint an å bestille mindre enn det. Vi har asfaltfabrikker og virksomhet for asfaltutlegging spredt utover hele landet og leverer stort sett i hele Norge.

Satsing på lavtemperaturasfalt

Asfalt består av naturmaterialer og kan gjenbrukes 100%. Vår satsing på produksjon av lavtemperaturasfalt, pellets- og LPG-fyring av fabrikkene og produksjon med gjenbruk reduserer CO2-utslippet og gir et godt arbeidsmiljø.

Slik jobber vi med asfalt:

  • Forespørsel fra kunde
  • Befaring og kalkulasjon
  • Tilbud
  • Planlegging
  • Forarbeider
  • Produksjon av asfalt
  • Transport av asfalt
  • Utlegging og valsing
'Her kan du sende oss en forespørsel i