Byggfornyelse

Byggfornyelse

Våre byggenheter arbeider med fornyelse av bygningsmasse og påtar seg oppdrag innen påbygg, tilbygg og ombygging.

Veidekkes oppdrag innenfor byggfornyelse omfatter blant annet private næringsbygg (kontor og forretningsbygg) og bygg for det offentlige (skole, helse og sosial).

I tillegg til håndverksarbeider, utført av egne ansatte, utfører vi hoved- og totalentrepriser med styring og koordinering av arkitekter, konsulenter og alle bygningsmessige og tekniske fag. Her kan du se noen av våre prosjekter innen byggfornyelse.

Slik fornyer vi bygg

  • Prosjektledelse
  • Prosjektering
  • Klargjøring av bygningsmasse
  • Strukturarbeider
  • Leietakerhåndtering
  • Ferdigstilling
Kontakt vår byggvirksomhet