Asfaltering på privat grunn

Skal du asfaltere på privat grunn? Vi har laget en sjekkliste og et sett av anbefalinger for deg som skal asfaltere privat gårdsplass, oppkjørsel, stikkvei og lignende.

Skal du legge asfalt i år?

Vi tar i mot henvendelser for asfaltering på private arealer, borettslag, næringseiendom o.l.

Du kan sende en forespørsel fra vår asfaltside her, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Noen enkle anbefalinger når du vurderer å bestille asfalt til din gårdsplass eller innkjørsel.

1. Er grunnen sterk nok?

Asfalt på arealer med gang- og personbiltrafikk bør ha et underlag av 10 - 20 cm finknust grus- eller pukk som skal fordele belastningen til grunnen under (bærelag). Med bløte jord- eller leireaktige masser i grunnen trengs et tykkere lag enn når det er godt drenerende sand- eller grusunderlag. Asfalt som legges direkte på et underlag som suger opp og holder på vann, vil ikke holde lenge, selv med et tynt avrettingslag av knuste steinmaterialer.

Hvis det tidligere har vært vegetasjon på det arealet som skal asfalteres bør gjenværende vegetasjon fjernes og et ugressmiddel påføres. Oppretting eller forsterkning av underlaget er ikke inkludert dersom det ikke er nevnt i tilbudet og du må påregne å finne underlagets ujevnheter igjen i asfaltdekket. Det bør være minimum 2 % fall for å få bort overflatevann og underlaget må komprimeres godt for å unngå setninger og ujevnheter over tid. Irriterende vanndammer foran inngangsdøra kan unngås med litt planlegging og godt håndverk.


2. Forespørsel

Seriøse asfaltentreprenører finner du i ”gule sider” der du bor. Sjekk også erfaringer fra naboer som har fått utført asfaltarbeider tidligere. Det er vanlig at entreprenøren besiktiger arbeidsstedet uforbindtlig, og gir deg et bindende tilbud ved befaringen.


3. Hvor stort er arealet?

For å unngå overraskelser i fakturaen bør arealet måles opp med en skisse relatert til fastmerker som portstolper, kantstein, trapp eller lignende. Når partene undertegner skissen oppstår det ingen overraskelser når fakturaen kommer.


4. Tilbud

Ikke aksepter et muntlig tilbud ”på døren”. Be om skriftlig tilbud, helst fra minst to entreprenører. Asfalt må leveres med høy temperatur og det er ofte det firmaet som har kortest transport som kan levere billigst. Prisen vil nok variere en del rundt om i landet fordi entreprenørens kostnader er litt forskjellige, den vil variere med størrelsen på arbeidet og transportavstand for maskiner og asfaltmasse.

Tilbudet bør henvise til det arealet i m2 du ønsker asfaltert. Se pkt. 3. Videre bør forbruk (tykkelse) og massetype oppgis, f.eks. 80 kg/m2 Agb 11. 80 kg/m2 tilsier at tykkelsen blir ca. 3,0 - 3,5 cm (jf. egenvekt), mens Agb 11 står for ”asfalt-grusbetong” hvor største steinstørrelse er 11 mm. Det finnes mange forskjellige asfalt- eller massetyper. Massetype og steinstørrelse har betydning for overflatestrukturen, fare for skrubbsår når dine håpefulle ramler av sykkelen og motstand mot inntrykksmerker fra sykkelstøtter og tynne stilettheler på varme dager. Ofte må dette bli et kompromiss som avklares med entreprenøren på forhånd. Utførelsestidspunkt bør oppgis i tilbudet. Husk merverdiavgift hvis det ikke er inkludert i prisen. Leveringsbetingelser bør vedlegges.

Maskinlegging gir et jevnere og mer homogent dekke enn om arbeidet utføres som håndlegging, men seriøse entreprenører har dyktige fagarbeidere som også utfører håndlegging med godt resultat. Maskinlegging forutsetter at arealet er tilgjengelig og egnet for stort maskinutstyr. Asfalt bør komprimeres/valses med ståltrommel hvor den kommer til. God komprimering mens asfalten fortsatt er god og varm har avgjørende betydning for asfaltdekkets levetid.


5. Betaling

Betaling bør skje mot tilsendt faktura etter at du har forvisset deg om at du har fått det produktet du har bestilt. Se på areal, vannavrenning, jevnhet, kantavslutninger og overflatestruktur. Og husk; betal aldri forskudd. Krav om forskudd er en indikasjon på useriøsitet.


6. Garanti

Garantitiden bør oppgis i leveringsbetingelsene. Eventuelle mangler bør påpekes og utbedres umiddelbart, men det skal ikke være noe problem å reklamere etter at faktura er betalt.


7. Levetid

Ved alminnelig bruk, og akseptabel bæreevne i undergrunnen, bør asfalten ha en levetid på 15 til 20 år. Men vær oppmerksom på at enkelte væsker, som drivstoff og de fleste lettere oljetyper, løser opp bindemidlet som skal holde steinene sammen. Der biler med oljelekkasje parkeres vil det lett oppstå skader på asfaltdekket. Bruk sagflis eller annet absorpsjonsmiddel for raskt å fjerne oljesøl.


8. Vedlikehold

Asfalt kan feies og spyles. Forsiktighet bør utvises ved bruk av høytrykksspyler. Skulle vegetasjon vokse gjennom dekket bør denne fjernes og ugressmiddel påføres. Små hull kan lappes med lappemasse som selges i byggvareforretninger. Ved større reparasjoner bør entreprenør kontaktes. De vil bruke varm asfalt (> 130 oC) som ikke er egnet for hobby bruk.


Send oss en forespørsel fra vår asfaltside her, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig.

Var dette nyttig?

Det finnes også flere nyttige forum på nettet du kan finne hjelp og råd og lese andres erfaringer.

byggebolig.no

 

Foto: Bjørn Vindvik. Asfaltering privat
Foto: Bjørn Vindvik. Asfaltering privat