Glideforskaling av konstruksjoner

Veidekke Interform tilbyr glideforskaling som omfatter prosjektering, utleie av utstyr, produksjon av former og bemanning/kjøring av gliden. Med vår lange erfaring av avanserte glideformkonstruksjoner vil vi være en verdifull part i prosjektene.

Glideforskaling, hurtig og økonomisk

Glideforskaling er en hurtig og økonomisk byggemetode, som med stor fordel kan anvendes ved utførelse av mange typer prosjekter som f.eks. trappe- og heissjakter, vegger, piper, siloer, radio- og TV-tårn, LNG-tanker, bropilarer, senkekasser og vindmøller.

Teknikken er basert på flyttbare former som løftes av hydrauliske jekker. Jekkene klatrer på spesielle klatrestål som skjøtes etter hvert som formen glir oppover.

Det er en kontinuerlig prosess der våt betong blandes med våt betong. Armeringen og/eller spennkabler monteres samtidig som formen klatrer. Fra et hengestillas like under formen kan betongoverflaten som kommer frem under formen filses og børstes innen betongen herder.

Hva er glideforskaling?

Med bakgrunn i konstruksjonstegninger prosjekterer vi utførelsen av glideforskalingen med tegninger og glidelister for utsparinger og innstøpningsgods. Formene, med en høyde på 1,1 meter, bygges opp av tre kledd med en 1 mm stålplate. Med bakgrunn i belastning og utførelse monteres løfteåk og hydrauliske jekker. Jekkene monteres på klatrestål som skjøtes suksessivt etter som gliden går. Vertikal kontroll utføres med laser, mens vannvater benyttes til horisontalkontroll. Selve arbeidsplattformen monteres på bjelker med underhengende hengestillas. Ved kjøring styres alle jekkene av en sentral enhet og normalt løftes gliden 20-25 mm for hvert løft. Utstøping og armering utføres kontinuerlig ettersom glideforskalingen arbeider seg oppover. Tilsiktet herdefront er ca 90 cm slik at denne ligger ca 20 cm fra nedre kant av formen. Avbindingstiden reguleres med tilsetningsstoffer (akselerering/retardering) og tilpasses fremdriften av formen.

Normal glidehastighet ligger mellom 2,5 til 3,5 meter pr døgn, men avhengig av konstruksjonen kan vi produsere 7-8 meter pr døgn.

Forutsetninger, viktige parametre

Som for ethvert vellykket prosjekt er planlegging viktig. Et tidlig valg av glid i byggeprosessen medfører at prosjekteringen blir tilrettelagt for glid. Viktige parametre som betongkvalitet må kontrolleres. Utilsiktede variasjoner i betongkvalitet må unngås, og det er spesielt viktig med nøyaktig og god styring av betongens størkningstid. Videre bør armering standardiseres med færrest mulig poster, og det bør spesielt tas hensyn til avstand mellom armeringsstenger, stanglengder og utforming av vinkler og bøyler. Montering av eventuelle spennkabler skjer samtidig som de øvrige arbeidene, og det stilles derfor strenge krav til forhåndsplassering og tilretteleggelse. Utsparinger og innstøpingsgods må også tilpasses glidestøpmetoden da disse ikke kan stikke utenfor konstruksjonens veggliv. Normalt er disse 15-20 mm mindre enn den aktuelle veggtykkelsen. Glidelister med kotehøyde og posisjon må utarbeides.

Ikke minst viktig er det å innse at glid er et team-work hvor gliden går kontinuerlig og hvor flere parter enn Interform er involvert med utstøping, armering, utplassering av utsparinger, rengjøring etc.

Velkommen til Veidekke Interform

Veidekke Interform har røtter tilbake til 1968. Vi har utført glideforskaling av større og mindre prosjekter i alle verdensdeler, mens vi i dag konsentrerer vår virksomhet om Norge og de nordiske land.

Vårt hovedområde er glideforskaling som omfatter prosjektering, utleie av utstyr, produksjon av former og bemanning/kjøring av gliden. Med vår lange erfaring av avanserte glideformkonstruksjoner vil vi være en verdifull part i prosjektene.

I dag er vi ca. 20 ansatte og har produksjon, lager og kontor på Skytta nord for Oslo. Våre ansatte har lang erfaring i glideforskaling og vil være en viktig ressurs på byggeplass. I våre leveranser inngår normalt prosjektering og levering av glideformen, utleie av glideutstyr, montering av form og utstyr, kjøring av selve gliden, samt demontering. Det inkluderer også nødvendig veiledning på byggeplass.

Med bakgrunn i 40 års erfaring kan vi også være en viktig part i en tidlig fase av prosjektet, og vår kompetanse er ikke bare begrenset til selve glideoperasjonen. Vi kan gi verdifulle innspill til design, prosjektering og planlegging i tillegg til innspill i selve byggeperioden.

Vil du diskutere et prosjekt?

Eivind Heimdal

Daglig leder Veidekke Interform

M: +47 957 60 688

eivind.heimdal@veidekke.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Frode Ruud

Prosjektleder Veidekke Interform

M: +47 975 49 644

frode.ruud@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Interform

Postboks 24, 1481 Hagan

Industriveien 7, 1481 Hagan

T: +47 975 49 644

frode.ruud@veidekke.no