Deponi, massehotell og transport

Deponi, massehotell og transport

Deponi og massehotell

Veidekke Entreprenør tilbyr mottak for rene masser og for inert avfallsmasser. Mottakene for rene masser ligger i Bærum Kirkerud skisenter og på Elvestad i Hobøl.

Deponi for inert avfallsmasser ligger på Esval i Sørum Kommune

Vi har i tillegg til dette et massehotell på Alnabru. Her sorteres masser og kontrolleres for eventuell forurensning. Forurensede masser deponeres på godkjente mottak, øvrige masser tilstrebes gjenbrukt på bygg- og anleggsprosjekter i Oslo området. Vi har også utvalgte fraksjoner ferdigvarer som gjør at transportører kan få lass begge veier.

Åpningstider: Man - Tors 07.00 - 19.00 (kl. 18 på Esval)

Prisliste mottak og deponi (pdf nytt vindu).

Egenerklæringsskjema - rene masser (Last ned skjemaet og åpne det i en pdf-leser for å kunne skrive i skjemaet).

For levering utenom åpningstider, vennligst ta kontakt.

 

Massehotellet på Alnabru i Oslo.

Massehotellet på Alnabru i Oslo.

 

Kontaktpersoner Deponi

Prosjektleder Bjarne Sandanger.

+47 46 63 14 14

bjarne.sandanger@veidekke.no

 

Driftsleder Knut Tore Dokken.

+47 48 12 60 80

knut.t.dokken@veidekke.no

 

Transport

Vi har en moderne lastebilpark, alle lastebilene er utstyrt med Euro6 motorer og nytter miljødiesel (Biodiesel). Vi tilbyr alle type tjenester innenfor massetransport. Vi har totalt 10 lastebiler. Fordelt på både 3 og 4 akslet med og uten henger, og semitrailere.

 

Alle typer tjenester innen massetransport.

Alle typer tjenester innen massetransport.

Kontaktpersoner Transport

Transportleder Per Jon Bergerud

+47 45 22 06 78

 per.bergerud@veidekke.no

 

Prosjektingeniør Sylvia Marques

+47 48 50 55 93

 sylvia.marquez@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Miljø og anlegg - Veidekke Entreprenør AS

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabosvei 4, Skøyen

T: +47 21 05 50 00

dag.storhaug@veidekke.no