Deponi, massehotell og transport

Deponi, massehotell og transport

Deponi og massehotell

Vi tilbyr mottak for rene, inerte og ordinære avfallsmasser. Mottaket for rene masser ligger på Elvestad i Hobøl kommune.

Deponi for inerte avfallsmasser ligger på Esval, like ved Frogner i Lillestrøm Kommune. På forhånd må massene være karakterisert som inerte, iht. avfallsforskriften kap.9, vedlegg II tabell 2.1.1 og 2.1.2.

Vi driver massehotell i Oslo, Bergen og Trondheim. På Massehotell Alnabru i Oslo mottas rene og lett forurensede masser som sorteres og kontrolleres før de videre deponeres på godkjente avfallsanlegg. Massehotell Alnabru har tillatelse til å motta betong og tegl etter disse grenseverdiene.

I tillegg kan asfalt, produsert etter 1970 og som har lavt eller ingen innhold av tjære, tas imot med hensikt for å gjenbrukes. Massehotellet har også utvalgte fraksjoner ferdigvarer av pukk som gjør at transportører kan få lass begge veier ved behov.

 

 

Oversikt over deponi og hvilke tilstandsklasser på massene vi har tillatelse til å motta:

Deponi/tilstandsklasse12345
ElvestadX    
EsvalXXX  
Massehotell OsloXXX  
Massehotell Bergen XXXX
Massehotell Trondheim XX  


 

Egenerklæringsskjema (må lastes ned og fylles ut i Acrobat Reader)

Elvestad

Esval

Massehotell Oslo

 

Massehotellet på Alnabru i Oslo.

Massehotellet på Alnabru i Oslo.

 

Kontaktperson Deponi

Tommy Brøndbo Duklæt, Prosjektingeniør

+47 90 08 46 41

tommy.duklaet@veidekke.no

 

Transport

Vi har en moderne lastebilpark, alle lastebilene er utstyrt med Euro6 motorer og nytter miljødiesel (Biodiesel). Vi tilbyr alle type tjenester innenfor massetransport. Vi har totalt 10 lastebiler. Fordelt på både 3 og 4 akslet med og uten henger, og semitrailere.

 

Alle typer tjenester innen massetransport.

Alle typer tjenester innen massetransport.

Kontaktpersoner Transport

Transportleder Per Jon Bergerud

+47 45 22 06 78

per.bergerud@veidekke.no


Ingerid Strøm

+47 99 23 10 99

ingerid.strom@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Miljø og anlegg

Postboks 504 Skøyen, 0214 Oslo

Skabosvei 4, Skøyen

T: +47 21 05 50 00

massemottak@veidekke.no