Flyplasstjenester

Flyplasstjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innen utomhusarbeid på flyplass, hovedsakelig i Norge men også i Europa.

Vi har mange års erfaring og solid kompetanse innen flyplassutbygging og vedlikehold. Ta en nærmere kikk i vår brosjyre - airfield solutions brochure.

Nybygg og oppgraderinger

Vi kan tilby totalpakke for nyetablering av rullebaner, taksebaner, oppstillingsplasser m. m og oppgradering av eksisterende anlegg.

Typiske oppgraderinger vil være: Rilling, reasfaltering, montering av nedfelte lys m. m

Vedlikehold av eksisterende anlegg

Vi kan tilby vedlikeholdsavtaler innen sprekketetting i asfalt og betongdekker, fjerning av gummi, forsegling av dekker m. m

Utstyr og maskinpark

Vi disponerer en ny og avansert maskinpark der alle løsninger er tilpasset arbeider på flyplass med høg effektivitet og nymotens teknologi.

Prosjektledelse og rådgivernett

Vi har med oss en stor kompetanse i rådgivere og prosjektledere som har mange års erfaring innen asfalt, flyplass, spesialtjenester og prosjektledelse.

Enheten utfører spesialiserte oppdrag og har personell til å utføre:

  • Rilling av asfalt og betong-dekker
  • Saging av kabelslisser
  • Saging av asfalt/ betong
  • Montering av lyspotter o.l. i asfalt/betong
  • Fuging av sprekker i asfalt/betong
  • Fuging av asfalt/betong
  • Gummi/Merkesmåling-fjerning
  • Friksjonsforbedring med vann-jet
  • Oppmerking

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Flyplassprosjekter Veidekke Industri

T: +47 4000 3350

airfield.solutions@veidekke.no