Osoba pracująca przy projekcie firmy Veidekke

Moduł 1

Kurs z zakresu bezpieczeństwa "Fareblind" (wspólny dla całej branży budowlanej), ukończony kurs zostaje automatycznie zarejestrowany w HMSREG.

Kurs z zakresu bezpieczeństwa Fareblind

Czy brałeś(-aś) wcześniej udział w kursie z zakresu bezpieczeństwa organizowanym przez Veidekke?
 

Czy brałeś(-aś) wcześniej udział w kursie z zakresu bezpieczeństwa organizowanym przez Veidekke?

 

Moduł 2

Zajęcia informacyjne i szkoleniowe są prowadzone lokalnie w ramach danego projektu.