Har du tatt Veidekkes sikkerhetskurs tidligere?

Tidligere sikkerhetskurs (modul 1) er gyldige til og med 31. mars 2021. Fra denne dato skal alle ha gjennomført «Fareblind».

Trenger du bekreftelse på tidligere gjennomført sikkerhetskurs (modul 1) kontakt elearning@veidekke.no