Arbeidsgiver med ansatte som skal jobbe på et Veidekke-prosjekt

Hvorfor sikkerhetsopplæring?

Veidekke jobber kontinuerlig for å bedre helse-, miljø- og sikkerhetsnivået på våre prosjekter. Alle som skal utføre arbeid hos Veidekke skal gjennomføre en obligatorisk HMS-opplæring.

Praktisk gjennomføring og dokumentasjon

Våre samarbeidspartnere har ansvar for at egne ansatte, innleide og eventuelt egne kontraktspartnere kan dokumentere gjennomført sikkerhetskurs før arbeidet starter.

HMSREG

Alle arbeidstakere som jobber på Veidekkes prosjekter skal registreres i HMSREG. Gjennomført «Fareblind» registreres automatisk i HMSREG.

Les mer om HMSREG i Veidekke her.

For prosjekter som ikke har tatt i bruk HMSREG, benyttes skjema Registrering av personell på prosjekt (Skjemaet må skrives ut, fylles ut, signeres og leveres før arbeidet starter).