Kim jesteś?

Wszystkie osoby pracujące na placach budowy firmy Veidekke muszą odbyć obowiązkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa (szkolenia BHP).

Osoba pracująca przy projekcie firmy VeidekkePracodawca, którego pracownicy będą pracować przy projekcie firmy Veidekke