Hvem er du?

Alle som skal jobbe på Veidekkes bygg- og anleggsplasser skal gjennomføre obligatorisk sikkerhetsopplæring (HMS-kurs).

Du som skal arbeide på et Veidekke-prosjektArbeidsgiver med ansatte som skal jobbe på et Veidekke-prosjekt