Trafikkforplass og vei OSL

Tidsrom
Mars 2014 – juli 2016
Omfang

Ca. 200 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Edvard Griegs vei 2, 2060 Gardermoen
Byggherre
OSL
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Vi har utvidet trafikkforplass (72212) foran terminalbygget på Oslo lufthavn Gardermoen.

Eksisterende trafikkforplass foran terminalen er utvidet, samt bygging av ny bru og påkobling til hovedvei er gjort. Det har også vært noen mindre tilleggsarbeider slik som nytt CSRA-gjerde. Prosjektet er en del T2-prosjektet ved Oslo Lufthavn, som skal sikre at OSL fra 1. april 2017 har tilgjengelig kapasitet for å håndtere 28 millioner passasjerer, samt legge til rette for videre utbygning.

Prosjektleveransen

Øvre og nedre trafikkforplass utenfor terminalen på Oslo Lufthavn er forlenget langs fasaden på terminalen. En ny rampe fra nedre- og en ny bro fra øvre- trafikkforplass forbinder nå hovedveien til flyplassen. Kontrakten omfattet alle betongarbeider (søyler, fundamenter, bruoverbygning, samt brudekke (med gatevarme) og grunnarbeider inkludert riving og midlertidige veier og bruer. Det er også bygget et nytt gjerde mot flysideområde (CSRA).

Tax-free området skal ikke berøres, og flyplassen skal til enhver tid være i full drift.

Nøkkeldata:

  • Betong: 12 000 m3
  • Timeverk: 100 000 inkl. UE
  • Armering: 2 000 tonn
  • Areal dekker: 11 000m2
  • Areal brukonstruksjoner: 3 200 m2