Riving Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen FP1, FP2 og FP3

Tidsrom
3 år, ferdig 2016
Omfang

Ca. 12 MNOK

Adresse
Minnesund
Byggherre
Hæhre Entreprenør AS og Veidekke Hochtief
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Underentreprise
Se i kart
Riving Fellesprosjektet E6

Kontraktene består i riving av bruer, kulverter, hus, autovern, støttemurer og eksisterende jernbane.

Fellesprosjekt E6-Dovrebanen består av tre entrepriser. Hæhre entreprenør er hovedentreprenør på FP1 og 3, Veidekke Hochtief på FP 2. Prosjektet består av bygging av 21,5 km firefelts E6 og 17 km dobbeltspor jernbane.  Vi har underentreprise for riving av konstruksjoner på alle tre entrepriser på fellesprosjektet.

Vil du diskutere et prosjekt?

Erik Nilsen

Avdelingsleder Miljø og anlegg

M: +47 901 88 806

erik.nilsen@veidekke.no