Helsehuset i Haugesund

Tidsrom
Mars 2014 – september 2015
Omfang

Helserelatert virksomhet

Ca. 175 MNOK ekskl. mva.

Ca. 10.500 m2

Adresse
Skåregata, 5528 Haugesund
Byggherre
Helsehuset Haugesund AS
Arkitekt/rådgiver
OPUS Arkitekter AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Vi har bygget nytt stort forretningsbygg i Haugesund sentrum for Helsehuset Haugesund AS.

Bygget er et kombinert helsebygg for forretning, kontor og omsorgsboliger på cirka 10.500 m². 22 omsorgsboliger for Haugesund kommune. Omsorgsboligene er i 5 og 6 etasje, med felles uteareal (takterrasse). I tillegg har bygget forretningslokaler i første etasje og parkering i underetasjen. Byggearbeidene startet i mars 2014 og bygget stod ferdig i september 2015.

Løsninger vi vil fremheve

Bygget fundamenteres på fjell med dels bærende yttervegger av betongelementer, prefabrikkerte søyler og dragere samt dekker av hulldekkeelementer. Heis- og ventilasjonssjakter og trappehus med avstivende funksjon utføres i betongelementer. Noen yttervegger utføres i bindingsverk med kledning av lettpussystem og metall platekledning

Virksomheten i bygget

Leietakere er blant annet Privatsykehuset Haugesund, Haugesund Medisinske Senter, Øyenlegevirksomheten Vismed AS og Haugesund kommune med omsorgsboliger i to etasjer.

Byggearbeidene startet i mars 2014. Bygget ble ferdig i september 2015.

Kontaktinformasjon byggherre: Martin Laurhammer +47 909 54 296 | martin@caiano.no

Vil du diskutere et prosjekt?

Ove Nedrebø

Distriktsleder Veidekke Bygg Haugesund

T: +47 52 80 60 00

ove.nedrebo@veidekke.no