Riving av Fesil smelteverk

Tidsrom
Ferdig 2014
Omfang

ca. 11,5 MNOK

Adresse
Byggherre
Fabrikk Invest AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Riving og miljøsanering av Fesil smelteverk i Trondheim.

Totalt er 25 000 m2 bygningsmasse revet, bestående av El verksted, mekanisk verksted, administrasjonsbygg, fabrikkhaller og renseanlegg.  Alle bygg er miljøsanert og er revet maskinelt. Totalt er det revet ca. 25 000 tonn betong.

Vil du diskutere et prosjekt?

Erik Nilsen

Avdelingsleder Miljø og anlegg

M: +47 901 88 806

erik.nilsen@veidekke.no