Kunnskapssenteret, Trondheim

Tidsrom
August 2010 – september 2013
Omfang

Ca. 319 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Olav Kyrres gate 17 - 7030 Trondheim
Byggherre
Helsebygg Midt-Norge
Arkitekt/rådgiver
Team St. Olav
Kontraktstype
Totalentreprise m/samspillsfase
Se i kart

Kunnskapssenteret St. Olavs Hospital i Trondheim i energiklasse A og passivhusstandard.

Ved prosjektering ble det brukt VDC (Virtual design and construction) som verktøy i samhandlingsfasen. VDC er en metode utviklet av Stanford University i USA. Viktige verktøy i bruken av VDC er BIM, ICE og "Target Valuing".

  • BIM – 3D modelering, illustrasjon, kollisjonskontroll, FDV etc.
  • ICE – Samlokalisering av rådgivere, entreprenører og byggherre for effektive bestutninger.
  • Target Valuing/Målpris styring – Optimalisering av løsninger og kostnader

Kunnskapssenteret var i utgangspunktet et bygg i energiklasse C, men via optimaliseringsprosessen ved bruk av VDC ble det ferdige bygget et energiklasse A-bygg. Kunnskapssenteret er det første sykehus i verden som bygges som passivhus. Ved å utvikle prosjektet fra energiklasse C til Passivhus ligger det inne en potensiell energibesparelse på 1 900 000 kWh/år.

Kunnskapssenteret er bygget etter Porsche-takt prinsippet. Porsche-takt går ut på at man forsøker å få fordelene fra fabrikkmontasje på byggeplassen. Dvs. at de innvendige arbeidsområdene deles inn i angitte repeterbare (og ikke-repeterbare) områder som bygges på ukesintervaller.

 

VDC på Kunnskapssenteret
VDC på Kunnskapssenteret

Vil du diskutere et prosjekt?

Torgeir Wiig

Direktør Veidekke Bygg Trøndelag

T: +47 73 83 77 77 M: +47 950 20 730

torgeir.wiig@veidekke.no