Veritasbygget, Stavanger, BREEAM-NOR

Tidsrom
Mars 2013 – November 2014
Omfang

155 MNOK ekskl. mva

Areal: 10 362 m² (6 238 m² kontor, resten parkering)

Adresse
Kallhammeren/Rosenberggata, Stavanger
Byggherre
Rosenberggata 101 AS (DNV Eiendom AS)
Arkitekt/rådgiver
Rambøll
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Block Berge Bygg AS har bygget Veritasbygget på Kallhammeren som BREEAM-NOR.

Bebyggelsen består som hovedprinsipp av 4 bygningsvolumer der 2 og 2 er bygget sammen til en blokk med et mellombygg. Disse 2 blokker er igjen forbundet med en innebygget gangbroforbindelse i 3 etasjer. Hver blokk består av at det ene volum samt mellombygget er på 4 etasjer, og et volum går opp i 5 etasjer. I bakkant av kontorblokkene inn mot fjellskråningen er det bygget et parkeringsanlegg i 3 etasjer. Toppen av parkeringsanlegget er på tilsvarende nivå som 3. etasje i kontorbygget. Dette er også nivå for hovedadkomst til nybygget.

Byggetomten var trang, nær sjø og sprenging skjer oppimot eksisterende bygninger. Sjøfyllingsarbeid og fundament delvis under normal vannstand krever gode løsninger. Omprosjektering for å imøtekomme endrede krav fra leietaker fører til at design stage-prosessen blir forskjøvet og endret i forhold til opprinnelig plan. Omprosjektering er krevende i alle ledd. BREEAM-NOR er nytt og spennende, gir mye engasjement og nye rutiner.

Nøkkeldata:

  • Klasse A bygg iht energiklassifi sering
  • Leietaker: Centrica Energy
  • Breem-NOR - klasse Very Good
  • Prefabrikkerte betongelementer
  • Mulighet for magasinering av termisk energi i konstruksjonene
  • Tette skjøter/detaljer med liten kuldebrofaktor
  • Bygget varmes opp med vannbåren varme som i det alt vesentlige produseres med varmepumpe
  • Energieffektivt balansert ventilasjonsanlegg som sikrer godt innemiljø, stor kjølekapasitet, lavt energiforbruk og meget god fleksibilitet

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Daglig leder Block Berge Bygg

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no