Kremmertorget kjøpesenter, Elverum - BREEAM

Tidsrom
Oktober 2010 – Juni 2012
Omfang

Ca. 90 MNOK. ekskl. mva

Adresse
Kirkeveien 4, 2406 Elverum
Byggherre
Sektor Eiendomsutvikling
Arkitekt/rådgiver
AMB Arkitekter AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget Kremmertorget kjøpesenter på Elverum i BREEAM Europe Commercial - Very Good standard.

Nøkkelfakta:

  • Energi- og miljøfokus i alle faser: prosjektering – bygging – drift
  • U-verdi vinduer og dører: 0,79 W/m2 K
  • Varmegjenvinner ventilasjon: 90 %
  • Fjernvarme til oppvarming
  • Overskuddsvarme fra kjøleenheter gjenbrukes til oppvarming
  • Fokus på lavenergibelysning
     

Kravet om Breeam-klassifisering medførte et stort fokus på best mulige energi- og miljøløsninger gjennom hele prosjektet både for byggeprosessen og ferdig produkt. Noen eksempler på dette har vært at materialer må være miljøvennlige og kortreiste. Alle former for edeltre er utelukket. Det ble montert flere målere enn normalt på fjernvarme, ventilasjon og CO2.

Konsulentfirmaet Golder Associates i Lier har bistått i arbeidet med BREEAM-sertifiseringen i form av rapportering av dokumentasjon og de har laget sertifiseringsmanualen på norsk.

Prosjektet hadde full drift av kjøpesenter samtidig som arbeidet med rehabilitering og nybygging pågikk. En utfordring i prosjektet var å koordinere underentreprenører og rådgivere i forhold til dokumentasjonskrav i BREEAM.

Vil du diskutere et prosjekt?

Geirmund Østvold

Distriktsleder Veidekke Bygg Indre Østland

T: +47 62 33 17 00

geirmund.ostvold@veidekke.no