Postterminalen Alnabru, Oslo

Tidsrom
14.10.13 – 13.12.13
Omfang

ca. 2.200.000 NOK

Adresse
Alnabru
Byggherre
Posten EAU AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalenterprise
Se i kart

Posten EAU AS skal bygge nytt terminalbygg på Alnabru. I den forbindelse er det gamle nettlastbygget revet.

Bygget ble tidligere blitt brukt til kontorer, hybler, verksted og vaskehaller for lastebiler og busser. Bygget er ca. 4 800 m2 hvorav verksted/vaskehall utgjør ca. 3 600 m2 og kontor/hybelhus utgjør 1 200 m2.

Nøkkeldata:

Byggstørrelser:

Verksted/vaskehall 3 600 m2
Kontor/hybelhus 1 200m2

Avfall:

Ren betong: 2 700 tonn
Forurenset betong: 1 300 tonn   
Trevirke: 120 tonn
Restavfall: 120 tonn
Metaller: 150 tonn

Vil du diskutere et prosjekt?

Erik Nilsen

Avdelingsleder Miljø og anlegg

M: +47 901 88 806

erik.nilsen@veidekke.no