Riving av Åmot bru, Sørkedalen

Tidsrom
15.10.2013 – 31.12.2013
Omfang

200.000

Adresse
Sørkedalen, Oslo
Byggherre
Peab Sverige AB
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Underentreprise
Se i kart

Oslo kommune har erstattet gamle Åmot bru med en ny betongbru med gang/sykkelfelt.

Brua går over Heggelielva  og består av stålbjelker med treverk som dekke. Vi har revet bruspennet utført med maskin fra oversiden. Stein fra landkarene er gjenbrukt i prosjektet .

Nøkkeldata:

Byggstørrelser:

Veibru lengde: 15 m
Gangbru lengde: 30 m

Avfall:

Ren betong 100 tonn
Trevirke 20 tonn
Metaller 20 tonn
Stein fra Landkar 200 tonn

Vil du diskutere et prosjekt?

Erik Nilsen

Avdelingsleder Miljø og anlegg

M: +47 901 88 806

erik.nilsen@veidekke.no