Dam Øksendalsvatn, Bremanger

Tidsrom
April 2013 - Juli 2014
Omfang

19,5 MNOK ekskl. mva

Adresse
Dam Øksendalsvatn, 6737 Ålfoten
Byggherre
Firdakraft AS v/SFE Produksjon AS
Arkitekt/rådgiver
Norconsult AS
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke Entreprenør AS Distrikt Sogn og Fjordane har bygget ny gravitasjonsdam i Ålfoten i Bremanger.

Etter revisjon fra NVE besluttet byggherren å rive en gammel dam og å bygge ny istedenfor å reparere den gamle betongdammen som var av heller dårlig kvalitet.  En gammel platedam i betong er nå revet, sortert og deponert. Rivearbeidene er utført av Veidekke Riving og Deponi. Betongarbeidene utføres av Veidekke Entreprenørs avdeling på Sandane. Ny gravitasjonsdam i betong er bygget. Dammen er ca 140 m lang og det har gått med vel 2.500 m3 betong. Det skal også bygges kulverter eller bruer for avløp som krysser nedenforliggende vei.

Store krav til forskalingssystem og forankring

Betongdammen har stor høyde (over 12 m) samtidig som den skrår på begge sider. Nedstrøms skrår den nærmere 45 grader slik at bredden i bunn også blir betydelig. Dette stiller store krav til forskalingssystem og forankring. Dette ble løst med solide stålrammer som ble støpt inn. Forankring, sammensveising og posisjonering av disse er krevende. Dammen er støpt i 6 m lange seksjoner. Likevel kom vi opp mot 500 m3 store støpeetapper, noe som stiller strenge krav til betongresepter og kontroll av herdetemperatur gjennom kjøling, tildekking m.m.

Det er revet ca 850 m3 betongdam. Videre er det sprengt og rensket for ny damfot. Det er forskalet ca 2.500 m2, lagt ca 90 tonn armering samt støpt vel 2.500 m3 betong. I tillegg er det bygget kulverter eller broer nedstrøms dam.

Vil du diskutere et prosjekt?

Rune Karlsen

Distriktsleder Veidekke Bygg Sogn og Fjordane

T: +47 979 11 000

rune.karlsen@veidekke.no