UFP 05 Skillingsmyr

Tidsrom
Januar 2013 - September 2016
Omfang

Parsell 12 på Vestfoldbanen

Ca. 962 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Langangsveien 434b, 3947 Langangen
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget ny jernbaneparsell (Parsell 12) på Vestfoldbanen mellom Farriseidet - Porsgrunn, på oppdrag fra Jernbaneverket.

Ny jernbane mellom Farriseidet i Larvik til Porsgrunn er planlagt med dobbeltspor og dimensjonert for en hastighet på opp mot 250 km/t. Mellom Larvik og Porsgrunn blir det ingen stasjoner for av og påstigning og reisetiden mellom Larvik og Porsgrunn reduseres fra ca. 34 min i dagens situasjon til ca. 12 min etter denne utbyggingen.

Entreprisen er en grunnentreprise på strekningen mellom Larvik og Porsgrunn og består av:

 • 3 tunneler. Skillingsmyr (3760m), Ønnåsen (590m) og ca 300m av Storberget.
 • 3 tverrslag. Løkka (307m), Nøklegård (264m, drives innenfra) og Kjennåsen (415m).
 • 3 dagsoner. Skillingsmyr, Gunnarsrød og Ønna.
 • 2 bruer. Gunnarsrød (60 m) og Ønna (200 m)
 • 8 portaler og 6 tekniske bygg.

Det er høye krav til sikkerhet i prosjektet, særlig i forbindelse med massetransport fra tunnelarbeider samt arbeider med Ønna bru der det er ustabile grunnforhold og store høydeforskjeller.

Andre nøkkeltall:

 • Sprengning i dagen 168 000 pfm3
 • Sprengning i tunnel 718 000  pfm3
 • Betong bruer: 6 800 m3
 • Betong portaler: 6 000 m3
 • Armering: 2 300 tonn
 • Betongelementer i tunnel: 115 000 m2
Temasak: Samarbeid på skinner

Vil du diskutere et prosjekt?

Bernt Wilhelmsen

Prosjektdirektør Veidekke Anlegg

T: +47 21 05 50 00

bernt.wilhelmsen@veidekke.no