Raggovidda Vindkraftverk

Tidsrom
Februar 2013 - August 2014
Omfang

Ca. 120 MNOK ekskl. mva.

Adresse
9980 Berlevåg
Byggherre
Varanger Kraftvind AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke Entreprenør AS har utført bygging av infrastruktur, fundamenter og trafobygg til Raggovidda vindkraftverk i Finmark på oppdrag av Varanger Kraft.

Prosjektet var et samarbeid mellom Anlegg Nord, 40 %, Distrikt Spesialprosjekter, 40 % og Veidekke Distrikt Agder 20 %.

Oppdraget innebar prosjektering og bygging av infrastruktur for anlegget, noe som inkluderer 9 km adkomstvei til vindmølleparken, ca. 12 km interne veier, oppstillingsplasser, kabelgrøfter og fundamenter for 15 vindmølleturbiner. I tillegg er det bygget et trafobygg på om lag 300 m2.

De 15 vindturbinene vil produsere inntil 45 megawatt installert effekt, som tilsvarer årsforbruket av strøm til 9500 husstander. Veidekke startet prosjekteringen i mai 2013, og byggearbeidene i Berlevåg startet i juni 2013. Vindparken ble ferdigstilt senhøstes 2014.

 

 

Raggovidda vindkraftverk
Raggovidda vindkraftverk
Lista Vindkraftverk 3D
Lista Vindkraftverk 3D

Vil du snakke med Ronny?

Aage Tengs

Daglig leder Block Berge Bygg

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no

Ta gjerne kontakt med kontoret vårt

Veidekke Bygg Nord