E10 Vest-Lofoten

Tidsrom
September 2012 - Desember 2014
Omfang

364 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Reine i Lofoten
Byggherre
Statens vegvesen, Region Nord
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Utførelsesentreprise
Se i kart

Veidekke Anlegg Nord utfører rassikring av E-10 nord for Reine i Lofoten på oppdrag for Statens vegvesen.

Veidekke skal bygge rasoverbygg, sprenge ut fjellskjæringer og gjennomføre flere andre sikringstiltak.

I prosjektet inngår blant annet disse elementene:

  • Fire rasoverbygg på tilsammen 975 meter (15 000 m3 betong)
  • Sprenge ut fjellskjæringer (ca 190 000 tfm3)
  • Fjellsikring i fjellskjæringer
  • Veibygging og drenering (2,5 kilometer)
  • Tilbakefylling av stein og tilbakeførsel av terreng
  • Lage sjøfylling/skuldermolo utenfor Hamnøy (ca. 100 000 ulm3)

Omfattende rassikring langs nasjonal turistvei

Statens vegvesen driver et omfattende rassikringsarbeid i hjertet av Lofoten. I tillegg til å sikre trafikkantene mot ras, skal den unike naturen tas vare på langs den nasjonale turistveien. Og det er et omfattende arbeid Veidekke skal utføre i et av Norges mest naturskjønne områder. Veien er smal på denne delen av E-10, og det finnes ingen omkjøringsmuligheter. Trafikantene må derfor i perioder dessverre regne med noe ventetid og mindre fremkommelighet.

 

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no