Høvik stasjon, forberedende arbeider

Tidsrom
April 2013 - desember 2014
Omfang

Riving av det eksisterende jernbanetekniske anlegget.

7 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Høvik stasjon, Bærum
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Det skal bygges ny Høvik stasjon, nye vende- og hensettingsspor for å øke kapasiteten på jernbanenettet i Oslo - området

Vår entreprise er den første av flere entrepriser som skal utføres i prosjektet, og består i hovedsak av riving av det eksisterende jernbanetekniske anlegget.

Arbeidene omfatter alle jernbanetekniske fag, og det stilles derfor krav til at entreprenøren har erfaring fra lignende arbeider og jernbanefaglig kompetanse.

I tillegg til riving, skal det også bygges nytt spor på Hvalstad stasjon, inkl sporveksel og sporsperre.

Mye av det jernbanetekniske materiellet som rives, skal sorteres og merkes for senere bruk. Alt materiell skal fraktes ut av anleggsområdet og mellomlagres på Fornebu.

Baneavdelingens spisskompetanse i prosjektet

Blant spisskompetansene vi har levert i prosjektet er baneavdelingens skinnegående maskinenheter, våre sertifiserte sikkerhetsvakter, signalmontører, KL - montører, banemontører og erfarne ledere.

Temasak: Samarbeid på skinner

Vil du diskutere et prosjekt?

Magnus Sutherland Kristensen

Distriktsleder Veidekke Bane

M: +47 922 29 081

magnus.kristensen@veidekke.no