Røykventilasjonsanlegg Oslotunnelen

Tidsrom
April 2013 - april 2014
Omfang

Ca. 140 MNOK ekskl. mva

Adresse
Skøyen, Oslo
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Det er leveret og montert 49 vifter med 150 meter mellomrom gjennom hele Oslotunnelen. Inkludert er også strømforsyning til viftene.

Det er levert nye vifter til bruk for å styre røykretningen i tilfelle brann. Viftene fjernstyres fra styringssentralen på Oslo S. Viftene kan også benyttes i forbindelse med vedlikeholdsarbeid som genererer støv og eksos.

Helt spesielle utfordringer med trafikkavvikling og sikkerhet

Arbeidet er utført på den mest trafikkerte togstrekningen i Norge, og arbeidene er utført mellom togavgangene, og måtte i all hovedsak utføres på natt og i helger da det er minst togtrafikk.

Det er et strengt sikkerhetsregime når det skal arbeides på spor i drift. Det er spesielle krav til sertifikater både for personell og skinnegående maskiner. Nattarbeider gir også utfordringer for naboer til riggområdet vårt.

De tyngste viftene er på 2,7 tonn og ble plassert i taket/høyt oppe på veggen mellom eksisterende kabler og konstruksjoner.

For å montere viftene med skinnegående maskiner har vi i samarbeid med Veidekkes maskinavdeling utviklet vugger for montering av vifter.

De lengste kablene er på ca 1 km og veier opp mot 6 tonn. Totalt er det ca. 25 000 meter med kabel som er trukket i tunnelen.

Baneavdelingens spisskompetanse i prosjektet

Blant spisskompetansene vi har levert i prosjektet er baneavdelingens skinnegående maskinenheter, våre maskinførere, våre sertifiserte sikkerhetsvakter, ledere for el- sikkerhet, signalmontører, banemontører og erfarne ledere.

Temasak: Samarbeid på skinner

Vil du diskutere et prosjekt?

Magnus Sutherland Kristensen

Distriktsleder Veidekke Bane

M: +47 922 29 081

magnus.kristensen@veidekke.no