Brannvannsanlegg, Oslotunnelen

Tidsrom
Januar 2013 - januar 2014
Omfang

Brannvannsanlegg i hele Oslotunnelen

Ca. 96. MNOK ekskl. mva

Adresse
Oslotunnelen
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Oslotunnelen er forsynt med ny brannvannsledning gjennom hele tunnelen, med uttak for hver 150 m. Det benyttes 200 mm syrefast stålrør.

Det leveres ny brannvannsledning inkl. tre pumpestasjoner med to pumper i hver stasjon.

Helt spesielle utfordringer med trafikkavvikling og sikkerhet

Arbeidet er utført på den mest trafikkerte togstrekningen i Norge, og arbeidene utføres mellom togavgangene, og må i all hovedsak utføres på natt og i helger da det er minst togtrafikk.

Det er et strengt sikkerhetsregime når det skal arbeides på spor i drift. Det er spesielle krav til sertifikater både for personell og skinnegående maskiner. Nattarbeider gir også utfordringer for naboer til riggområdet vårt.

Spesialtilpasset utstyr og kompetanse

For å bore hull til de mange tusen boltene som skal bære brannvannsledningen, har vi i samarbeid med Veidekkes egen maskinavdeling sitt verksted, utviklet en hydraulisk kjerneboringsmaskin som kan bore hull i nær sagt alle retninger i tunnelprofilet.

Blant spisskompetansene vi har levert i prosjektet er baneavdelingens skinnegående maskinenheter, våre maskinførere, våre sertifiserte sikkerhetsvakter, ledere for el- sikkerhet, signalmontører, banemontører, erfarne ledere og Veidekkes maskinavdeling på Skui.

Temasak: Samarbeid på skinner

Vil du diskutere et prosjekt?

Magnus Sutherland Kristensen

Distriktsleder Veidekke Bane

M: +47 922 29 081

magnus.kristensen@veidekke.no