E18 Holmene - Tassebekk, Vestfold

Tidsrom
2011 - 2014
Omfang

4-felts motorvei, tunneler og bruer

Ca. 425 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Gulli - Langåker, Vestfold
Byggherre
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget utvidet E18 mellom Gulli og Langåker i Vestfold med 4-felts motorvei, tunneler og bruer.

E18 i midtre Vestfold er utvidet fra 2-felts til 4-felts vei mellom Gulli og Langåker.

Det er til sammen bygget 24 km ny vei fordelt på 3 kontrakter. Veidekkes kontrakt består av parsellene fra Holmene – Tassebekk og var 6,95 kilometer av den totale strekningen. Eksisterende 2-felts vei utvides til 4-felts vei med midtdeler. Den gamle 2-felts veien er oppgraderert til nye nordgående felt, mens det vest for gammel vei er bygget 2 nye felt for sydgående trafikk. Dimensjoneringsklasse for den nye veien er S9 med fartsgrense 100 km/t (110 km/t) og vegbredde 28 m. Kontrakten omfattet alle arbeider til og med støyskjerming, asfaltering og merking.

Nøkkeldata:

  • Nye bruer 2 stk
  • Rehabilitering av bruer 2 stk
  • Miljøtunneler 4 stk
  • Masser til deponi 150.000 m³
  • Masser for fylling i linja 200.000 m³
  • EPS fyllinger 100.000 m³
  • Leca fyllinger 100.000 m³

E18 Gulli-Langåker 29. okt 2013
E18 Gulli-Langåker 29. okt 2013