Bodø Flyplass

Tidsrom
Juni 2009 - juni 2010
Omfang

Ca. 20 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Bodø Flyplass
Byggherre
Forsvarsbygg
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Veidekke har rehabilitert betongdekke og utført fresing og asfaltering av trafikkareal på Bodø flyplass for Forsvarsbygg.

Oppstillingsplass er refuget. Gammel asfalt er fjernet på deler av trafikkareal og ny asfalt er lagt. Noe av VA-anlegget er rehabilitert med hjelp av rørfornying og skader på betongplater er reparert.

Vi har gjennom hele prosjektet hatt full drift av flyplassen, i tillegg til at det sikkerhetsklarerte området har medført utfordringer med bemanning.

Vil du diskutere et prosjekt?

Aage Tengs

Konstituert Distriktsleder Veidekke Bygg Nord

T: +47 992 22 111

aage.tengs@veidekke.no