K-Lab SST-prosjekt Kårstøterminalen

Tidsrom
02.05.11 – 01.06.12
Omfang

120 MNOK

Adresse
Kårstø
Byggherre
Statoil ASA
Arkitekt/rådgiver
Multiconsult AS
Kontraktstype
Enhetspriskontrakt
Se i kart

Bygging av testbasseng (Test Pit) i Rogaland.

Arbeidene hadde følgende hovedelementer:

Bygging av testbasseng (Test Pit), 15 x 20 x13m (b x l x h)

Tykkelse for betongvegger: 0,5 til 0,6m

Opsjon I: Bygging av nytt 250m2 bygg (LER trafostasjon)

Opsjon II: Bygging av prosessplate (tykkelse 0,5 til 0,7m), kulverter, fundamenter og øvrige civil arbeider, i tillegg til HVAC for LER-bygget.

Både Test Pit og LER-bygget ble valgt kjørt opp som glid. Bakgrunnen for dette var ønske fra byggherre om tidsbesparelse.

 

Nøkkeldata:

  • Test Pit:  300m2
  • LER-bygg:  250m2
  • Prosessplate:  955m2 
  • Gravde masser:  14245m3
  • Betong plasstøpt:  3100 m3
  • Armering:  525.800 kg
  • Peler: 2625 m
  • Toppbemanning: 65 mann

 

Vår historie på Kårstø
Vår historie på Kårstø