Lillestrøm spor 13, underbygging

Tidsrom
Mai 2012 – oktober 2013
Omfang

54 MNOK ekskl. mva

Adresse
Uten egen adresse (v/ Nesgata 28, Lillestrøm)
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Underbygningsentreprisen bestod i forlengelse av spor 13 med ca. 650 m og bygging av to nye broer samt etablering av støyskjerming langs begge sider av togtraseen.

Det er stipulert med følgende mengder:

Grunnarbeider: 18 000 m3 bortkjøring av masser, 1 250 m kabelkanal er fjernet, 13 800 m2 rydding av vegetasjon, 58 stk. master er fjernet med fundament, 24 500 m3 tilkjørte masser, 12 000 m2  vegetasjonsdekke tilsådd, 12 stk. KL-fundamenter (prefab eller plasstøpt) og nye føringsveier, rørkryssinger og kummer.

Konstruksjoner, 2 nye jernbanebroer: 400 m2 stålspunt, 17 tonn stål armering, 2 nye stål-brokar, 300 m2 forskaling brokar og vingemurer, 4 stk. nye brokar i betong.

Konstruksjoner, støyskjerm: 1 900 m plasstøpt støyskjerm-fundament, 4 860 m2 støyskjermelementer.

Prosjektet er en delentreprise i prosjektet Lillestrøm Spor 13 der sviller, skinner, kjøreledning, signal etc. er andre entrepriser.

Utfordringer i prosjektet:
Det meste av arbeidene blir utført tett inntil spor i drift (m/vakthold, fokus på stabilitet for spor i drift mm.)

Stor produksjon på kort tid, spesielt høsten 2012, men også 6-ukers periode med ensporet drift sommeren 2013

Utfordrende med mye arbeider som måtte utføres i helger med togbrudd (36 timer) der også andre aktører arbeidet på og ved spor.

Ca. 60 fundamenter ble boret og satt ned tett inntil spor i drift.

Vil du diskutere et prosjekt?

Magnus Sutherland Kristensen

Distriktsleder Veidekke Bane

M: +47 922 29 081

magnus.kristensen@veidekke.no