Lier Holdeplass, forlengelse av plattform

Tidsrom
Desember 2011 - desember 2012
Omfang

42,7 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Lier holdeplass
Byggherre
Jernbaneverket
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Hovedentreprise
Se i kart

Forlengelse av plattform som omfatter ombygging/flytting av kabel-, signal- og kontaktledningsanlegg.

Forlengelse av plattform som omfatter ombygging/flytting av kabel-, signal- og kontaktledningsanlegg. Entreprisen inneholder også bygging av midlertidig beskyttelsesskjermer for å kunne jobbe nær spor på dagtid. Bak beskyttelsesskjermen er det utført grunnarbeider, spunting og støping av støttemur. Sprengningsarbeider helt inntil sporet ble utført på natt.

I tillegg er det bygd en beredskapsvei inn til tunnelen for utrykningskjøretøy.

Plattform til spor 1 (for tog i retning Drammen) er forlenget med 76 meter, og plattform til spor 2 (for tog i retning Oslo) er forlenget med 61 meter. Holdeplassen har fått ny belysning, leskur og høyttaleranlegg.

Vil du diskutere et prosjekt?

Magnus Sutherland Kristensen

Distriktsleder Veidekke Bane

M: +47 922 29 081

magnus.kristensen@veidekke.no