Skjerve helsehus på Nøtterøy

Tidsrom
Juli 2012 - Oktober 2013
Omfang

56 MNOK ekskl. mva.

Total areal på ca 2 100 m2

Adresse
Kirkeveien 275, 3140 Nøtterøy
Byggherre
Sykehuset i Vestfold HF
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke Vestfold bygger helsehus på Nøtterøy, et institusjonsbygg for etterbehandling av rusmisbrukere.

Prosjektet består av prosjektering og bygging av ny behandlingsenhet (enhet 3) for Psykiatrien i Vestfold ved Skjerve i Nøtterøy kommune.

Nybygget dekker arealbehovet for et samlokalisert behandlingstilbud for rusavhengige.

Rom- og funksjonsprogram til grunn

Prosjektet omfatter 25 døgnplasser i tillegg til poliklinisk dagbehandling.

Funksjonene er løst i et to-etasjers bygg med tre avsnitt. I 1. etasje er motivasjon og utredning samt dagbehandling og oppfølging. 2. etasje er tilrettelagt for to behandlingsavsnitt.

Veidekke har sammen med arkitekter fra Kristiansen & Bernhardt, tekniske entreprenører og konsultenter utarbeidet et prosjekt besert på en mulighetsstudie (skisseprosjekt) med rom- og funksjonsprogram.

Samspillsfase og involvering av alle parter

Før kontraktsinngåelse har Veidekke sammen med byggherren med rådgivere, gjennomført en samspillfase hvor prosjektet er revidert, optimalisert og komplettert.

Samspillfasen ble gjennomført i perioden april til juni 2012.

Prosjektet ble gjennomført som et åpen BIM-prosjekt, hvor alle fag modelleres og knyttes sammen i en felles BIM.

BIM ble benyttet som et sentralt verktøy i prosjekteringen som ble gjennomført ihht VDC-prosessen, og i framdriftsplanleggingen (4D).

Bygget er ført opp i plasstøpt betong, med en ytterkledning med plater og teknisk rom på tak.

Vil du diskutere et prosjekt?

Lars N. Hjertås

Distriktsleder Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

T: +47 922 97 192

lars.hjertas@veidekke.no