Smidsrød Helsehus, Nøtterøy - Energiklasse B

Tidsrom
Sep 2012 - Juli 2013
Omfang

2 bygg som Helsehusmodell.

175 MNOK ekskl. mva.

7 500 m2

Adresse
Smidsrødveien, 3120 Nøtterøy
Byggherre
Nøtterøy Kommune
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke Vestfold har fått oppdraget med prosjektering og bygging av nytt sykehjem på Smidsrød i Nøtterøy kommune.

Prosjektet omfatter 80 sykehjemsplasser, dagsenter, fellesunksjoner, utomhusanlegg mv. Totalt areal skal være ca 7500 m2 fordelt på 2 bygg, med avdeling for demente i eget bygg (sidebygg). Legesenter i underetage i sidebygg.

Hovedbygget står på peler til fjell. Sidebygget kompansert. Bæresystem i betongelementer og stål. Utvendig kledd med Weber luftet kledning og tegl/RZ. Det skal i tillegg etableres et legesenter på ca 250 m2 i helsehuset.

Sykehjemmet skal bygges som lavenergibygg, energiklasse B.

Helsehusmodell

Helsehuset skal etableres etter en såkalt helsehusmodell. Nøtterøy kommune vil ha et helsehus som vektlegger verdiene respekt, samarbeid, kreativitet og kompetanse.

Helsehuset skal ha tett samarbeid med sykehus, høgskolene, Sjølystsenteret, fastlegene og hjemmetjenesten. Helsehuset skal ha høy kvalitet døgnet rundt, og det skal legges til rette for fleksible løsninger med den enkelte pasients spesielle behov i sentrum.

Noen enheter er beregnet på langtidsplasser, der ro, oversiktlighet, forutsigbarhet og tilrettelagt uteområde skal vektlegges. Flertallet av plassene skal være kortidsplasser med fokus på å komme raskt ut fra sykehuset, og raskt tilbake i egen ramme. Medisinsk behandling og lærings- og mestringsfokus skal stå sentralt.

Det er gitt husbanktilskudd til prosjektet, og prosjektet skal gjennomføres i henhold til gjeldende krav og regningslinjer fra Husbanken, herunder "Rom for trygghet og omsorg", Veileder for utforming av omsorgsboliger og sykehjem (2009).

Vil du diskutere et prosjekt?

Lars N. Hjertås

Distriktsleder Veidekke Bygg Vestfold og Telemark

T: +47 922 97 192

lars.hjertas@veidekke.no