EGE Biogassanlegg, Nes

Tidsrom
Mai 2011 - desember 2012
Omfang

Biogassanlegg

108 MNOK ekskl. mva.

Adresse
Esval miljøpark, Nes
Byggherre
Cambi AS
Arkitekt/rådgiver
Kontraktstype
Totalentreprise, Civil Works
Se i kart

Veidekke har bygget biogassanlegg på oppdrag for Cambi AS på Nes på Romerike, for Energigjenvinningsetaten i Oslo.

Biogassanlegget har en kapasitet på 50.000 tonn matavfall pr. år og skal produsere drivstoff til offentlig transport i Oslo. Anlegget består av mottaksfasiliteter i form av infrastruktur, mottakshall og avfallsbunker. Fra bunkeren føres avfallet videre til prosessanlegget for så å føres videre til vannbehandling og tanker. Det lages fasiliteter for salg av restavfallet (jord). I tilknytning til anlegget lages en administrasjonsdel med kontorfasiliteter.

Vi har hatt totalansvaret for grunn, betong og bygningsmessige arbeider

Kontrakten omfattet gravearbeid, fundamentering, bunnplater, vegger, søyler, dekker, tak og innredningsarbeider. I tillegg ble det etablert fundament for tankanleggene. Bygningsmassen ligger på et høydedrag med leirmasser. Det er etablert motfylling og masser er utskiftet med glasopor for å hindre utglidning. Vegger i betong er utført som glidestøp, en glidestøp med mange avtrappinger og med høyeste vegg 16 meter. Totalt ble det glidestøpt 5 900 m2 vegg med 80 tonn armering og 700 m3 betong.

Veidekkes valg av tekniske løsninger og produksjonsmetoder, samt dedikerte samarbeidspartnere har vært avgjørende for å imøtekomme prosjektets krevende fremdiftsplan, hvor hovedtyngden av arbeidene er utført innenfor en tidsramme på under et år.

Nøkkeldata:

  • Gravearbeid 15.000 m³
  • Glasopor 8.000 m³
  • Armering 100 tonn
  • Betong 1.500 m³
  • Areal bunnplate 5.000 m²