Wøyen torg, kjøpesenter og boliger

Tidsrom
April 2005 – Desember 2006
Omfang

165 mill. kr. ekskl. mva

Adresse
Skuiveien 121, 1339 Vøyenenga
Byggherre
Wøyenenga Utvikling AS
Arkitekt/rådgiver
Hille & Melbye AS
Kontraktstype
Totalentreprise
Se i kart

Veidekke har bygget et kombinert kjøpesenter og boligprosjekt på Vøyenenga.

Veidekkes leveranse har bestått i:

  • 14 600 m² bygningsmasse fordelt på 5 000 m² p-kjeller, plan 1. etg. 5 000 m² med forretninger og fellesarealer, og på taket til 1. etg. sju bygg i tre etasjer med til sammen 72 leiligheter
  • Adkomst til leilighetene gjennom fire trapperom med tilhørende heiser
  • En koselig park/utområde mellom leilighetsbyggene over kjøpesenteret
  • Tilhørende infrastruktur; det ble opparbeidet rundkjøring på E-16 og miljøgate med avkjøring til området

Med store felles vrimleområder over forretningene og opparbeidede parkområder for leilighetene lyktes vi med tekkingen og beskyttelse av tekkingen uten store lekkasjeproblemer.

Byggherren og Veidekke hadde en veldig god og kreativ samarbeidsform i hele byggeperioden.

Spesielle utfordringer

Byggemarkedet var overbooket på peling. Vi måtte supplere med svenske peler med en mindre tillatt kapasitet enn de norskproduserte pelene.

Tekniske opplysninger:

  • Fundamentering på 22 000 m med betongpeler
  • Vanntett plasstøpt betongkjeller
  • Resterende bæresystem i prefab betong kombinert med stål.
  • Yttervegger i tre med værhud av panel og tegl.

Vil du diskutere et prosjekt?

Gro Brathovde

Distriktsleder Veidekke Bygg Buskerud

M: +47 91 19 53 54

gro.brathovde@veidekke.no